Dětská novinářská cena 2017

Každým rokem v našem Domě dětí a mládeže Vratimov pořádáme Dětskou novinářskou cenu. Letos se chystáme již na 19. ročník na téma:

C I R K U S

Žáci a studenti mohou zasílat své písemné práce, fotografie, videa, audia elektronickou poštou. Nejoriginálnější, nejzajímavější práce budou oceněny Novinářským šotkem a Novinářským ouškem – kategorie základní škola a střední škola. Navíc počítáme také s výstavou fotoprací pod názvem KID PRESS PHOTO.

Termín uzávěrky zasílání prací je do 15. května 2017.

Slavnostní vyhlášení proběhne 26. června 2017 v 10 hodin v sále DDM Vratimov.

Všichni ocenění autoři obdrží pozvánku.

 

Budeme se těšit na Vaše příspěvky.